O Fundacji

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz postanowień Statutu Fundacji „Instytut Karpacki”. Posiada osobowość prawną. Siedzibą fundacji jest miasto Nowy Sącz.

Fundacja Instytut Karpacki jako podstawowy cel swojego działania postawiła szeroko rozumianą stymulacje rozwoju regionu Karpat poprzez stymulowanie przedsiębiorczości i działań proinnowacyjnych. Działalność proinnowacyjna realizowana jest w dwóch kierunkach:
1. Innowacje związane z ekoenergetyką,
2. Innowacje informatyczne.

Ponadto postawiła sobie za cel kreowanie inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, ekologicznych i ekoenergetycznych w Karpatach oraz na terenie całej Polski; popularyzowanie planowania strategicznego, organizowanie środowisk mogących przyczynić się do rozwoju Karpat, wspieranie inicjatyw wykorzystujących fakt przystąpienia do struktur europejskich w celu cywilizacyjnego rozwoju Karpat.
Ponadto zajmujemy się doradztwem strategicznym i projektowaniem systemów ekoenergetycznych, stymulowaniem przedsięwzięć innowacyjnych związanych z ekoenergetyką, informatyką i przedsiębiorczością. Działalność nasza ma charakter komercyjny ale i naukowo-badawczy. Inwestycje projektujemy od strony technicznej i finansowej.

Od początku swojej działalności z powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne: początkowo z funduszy przedakcesyjnych, Banku Światowego, a teraz głównie z Mechanizmów Norweskich i Unii Europejskiej na realizację swoich celów statutowych, dzięki czemu w ciągu zaledwie kilku lat obecności na rynku (od 2004 r.) udało nam się osiągnąć jedną z pionierskich pozycji wśród firm pozyskujących środki z funduszy unijnych.

Projekt „Pobudzenie czystej energii II”

Fundacja Instytut Karpacki w okresie od dnia 01.06.2021 do 31.10.2021 realizuje projekt pn.: „Pobudzenie czystej energii II„, współfinansowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego. W ramach projektu planowane jest:

  1. Organizacja 1 spotkania networkingowego
  2. Organizacja 3 seminariów tematycznyvh online

Celem projektu jest wsparcie małopolskiego środowiska startupowego, działającego w obszarze ochrony powietrza oraz środowiska kreatywnego, mającego wpływ na cywilizacyjne nawyki społeczne powiązane ze zrównoważonym rozwojem, w tym ze Zrównoważoną Energią.

Problemem Małopolski, w tym Sądecczyzny jest bardzo niskie zaangażowanie małych i średnich firm w działalność innowacyjną, duże rozwarstwienie pomiędzy gigantami biznesu oraz wysokie zanieczyszczenie powietrza. Zorganizowanie warsztatów związanych ze Zrównoważoną Energią , która to wpisuje się w obszar inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego przyczyni się do pobudzenia i zaangażowania przedsiębiorców, absolwentów szkół średnich, studentów w szczególności kierunków technicznych do działań przedsiębiorczych, zmierzających do zakładania startupów aby rozwiązać odczuwalny problem, stanowiący zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców regionu słynącego z pięknej przyrody, krajobrazu, kultury i milionerów. Realizacja projektu byłaby pobudzeniem drzemiącego kapitału intelektualnego i finansowego a zarazem wskazaniem ścieżki do rozwiązania problemu, który jest dostrzegany przez większość Małopolan. Sprzężenie tych 2 teoretycznie niezależnych od siebie obszarów spowoduje szybszy wzrost gospodarczy szczególnie w dziedzinie Zrównoważonej Energii.

Spotkanie networkingowe

W dniu okresie lipiec- sierpień planowane jest spotkanie networkingowe w restauracji Bohema w ramach realizacji projektu pn.: „Pobudzenie czystej energii II”, którego celem jest zbliżenie podmiotów z branży Zrównoważonej Energii, naukowców, studentów, start-upowców oraz finansistów do nawiązania współpracy. Przedmiotem spotkania będą zagadnienia prowadzenia własnego biznesu, jego rozwoju w branży zrównoważonej energii pod kątem wieloaspektowego podejścia do biznesu od pomysłu, jego projektowania, otoczenia prawnego, finansowania, testowania i wreszcie wprowadzenia finalnego produktu na rynek. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w spotkaniu proszone są o zgłoszenia telefoniczne lub przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@instytut-karpacki.org lub dostarczenie formularza bezpośrednio do biura fundacji.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie networkingowe – pobierz

Seminaria tematyczne