wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Deklaracja dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
Małgorzata Kowalik

Adres e-mail organu odwoławczego
biuro@instytut-karpacki.org

Telefon osoby odpowiedzialnej:
514 526 661

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:
Prezes Zarządu Instytutu Karpackiego

Adres organu odwoławczego:
Ul. Łącznik 12 h, 33-300 Nowy Sącz

Adres e-mail organu odwoławczego
biuro@instytut-karpacki.org

Telefon organu odwoławczego:
514 526 661

Dostępność architektoniczna

Fundacja Instytut Karpacki mieści się przy ul. Łącznik 12 h, 33-300 Nowy Sącz
Do budynku prowadzą dwa stopnie. W przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim z pomocą przy wejściu do budynku służą pracownicy fundacji.
Siedziba Fundacji znajduje się na I piętrze budynku. Fundacja dysponuje dostępem do pomieszczenia na parterze, w której może przyjmować osoby niepełnosprawne.
Budynek, w którym znajduje się siedziba Fundacji, nie jest wyposażony w windy osobowe.
Do budynku i pomieszczeń Fundacji można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem dostępne jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak jest łazienki dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Udogodnienia

Na stronie internetowej dostępna jest:

 • wtyczka, ułatwiająca korzystanie z serwisu,
 • wtyczka pozwala na zmianę fontu na przyjazny dla osób z dysleksją,
 • wtyczka pozwala na powiększenie kursora,
 • wtyczka pozwala na zmianę kontrastu strony,
 • wtyczka pozwala na zmianę wielkości tekstu.

Menu dostępności można wywołać za pomocą skrótu [CTRL] + [u].
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania tekstu.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst, należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

 • Opera:
  • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  • [SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • Internet Explorer, Firefox, Chrome:
  • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Pliki tekstowe są dostępne cyfrowo.
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Inne informacje i oświadczenia

Staramy się zapewniać dostępność naszego serwisu na bieżąco, jeśli jednak znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz pomóc nam usprawnić stronę, prosimy o kontakt: biuro@instytut-karpacki.org.

Jesteśmy przygotowani do tego, by ułatwić Państwu kontakt z nami – nasi pracownicy są mobilni i dojadą na spotkanie z Państwem jeśli wyrazicie Państwo taką potrzebę. Tel. kontaktowy 514 526 661.

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Zamknij