wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Przedsiębiorcy

Działania zlecone przez przedsiębiorców

2021

 • określenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowej linii SDPS
 • opracowanie katalogu projektów wzorniczych oraz ich przykładowego zastosowania
 • opracowanie instrukcji montażu i łączenia produktu wg poszczególnych projektów wzorniczych
 • opracowanie opisu produktu - "white paper" wraz z opracowaniem strategii cenowej
 • przygotowanie opracowania Raport z badań rynku techniki i materiałów
 • wykonanie prototypów 15 wzorów użytkowych linii ART WOOD FURNITURE oraz przeprowadzenie testów

2020

 • wykonanie prototypów 15 wzorów użytkowych linii ART WOOD FURNITURE oraz przeprowadzenie testów
 • wykonanie dokumentacji technicznej dla 30 prototypów kolekcji linii ART WOOD FURNITURE
 • przygotowanie pakietu projektów graficznych dla 30 form przemysłowych linii ART WOOD FURNITURE
 • określenie strategii działań niezbędnych do opracowania projektów wzorniczych nowej kolekcji mebli

2019

 • opracowanie „Diagnozy - przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału firmy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego firmy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowej kolekcji mebli”
 • opracowanie „Diagnozy - przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału firmy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego firmy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowych projektów wzorniczych”
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem, RPO WM
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem, RPO WM
 • obsługa administracyjna 3 spółek z o.o.

2018

 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP w ramach RPO WM
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje ramach RPO WM
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ramach RPO WM
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, PO IR
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w -ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ramach RPO WM
 • obsługa administracyjna 3 spółek z o.o.

2017

 • świadczenie usługi doradczej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji

2016

 • „Przeprowadzenie B+R i stworzenie koncepcji wykonawczej linii produktów kolekcji HAND MADE DESIGN w celu rozpoczęcia efektywnej działalności rynkowej w Polsce i zagranicą” – Wykonawca w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. Wykonane zadania:
  „Opracowanie projektu wzorniczego 20 produktów kolekcji HAND MADE DESIGN”,
  „Wykonanie serii próbnej kolekcji HAND MADE DESIGN”,
  „Wykonanie dokumentacji fotograficznej kolekcji HAND MADE DESIGN”,
  „Wykonanie badań rynkowych”,
  „Opracowanie strategii rynkowej”,
  „Stworzenie Raportu Technologicznego B+R kolekcji HAND MADE DESIGN”.
 • „Badania nad projektem mechanizmu alertów w zewnętrznych systemach informatycznych” – Wykonawca w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje”. Wykonane zadania:
  „Opracowanie procedury instalacji w systemach zewnętrznych dedykowanych agentów”, „Opracowanie projektu interfejsu webowego do definiowania ciągów przyczynowo skutkowych w monitorowanym środowisku Klienta”,
  „Opracowanie projektu agentów działających w już istniejących dedykowanych systemach informatycznych Partnerów (System nadzoru nad oświetleniem ulicznym, System ostrzeżeń pogodowych)”,
  „Opracowanie projektu mechanizmu regularnej kontroli monitorowanych zasobów i uruchamiania łańcucha zdarzeń dla zdefiniowanych warunków”,
  „Opracowanie projektu interfejsu webservice pozwalającego na włączanie do systemu kolejnych elementów monitorowanych zasobów innych systemów informatycznych”.
 • „Stworzenie kolekcji Haute Couture w oparciu o B+R, mającej na celu zmianę pozycjonowania produktów YVON z klasycznych, codziennych na ekskluzywne, wyjątkowe” – Wykonawca w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. Wykonane zadania:
  „Opracowanie projektów wzorniczych produktów kolekcji Haute Couture”
  „Wykonanie serii próbnej kolekcji HAUTE COUTURE”
  „Wykonanie „design board” – raport z B+R”
  „Wykonanie badań rynkowych wraz z raportem badawczym”
  „Wykonanie dokumentacji fotograficznej kolekcji HAUTE COUTURE”
  „Opracowanie strategii rynkowej”

2013

 • Sporządzenie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby działania 6.1 POIG dla BrothersB

2010

 • przeprowadzanie akcji telemarketowej dla Innowacyjne Budownictwo Sp. z o.o

2009

 • przygotowanie zarysu wniosku o dofinansowanie dla DELTA Szkolenia Specjalistyczne
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z biznesplanem w ramach działania 8.2 POIG - zgodnie z umową z dnia 18.06.2009 dla "BROTHERS B" W.R. BOCHNIARZ
 • Przygotowanie kwestionariusza wywiadu pogłębionego dla FII sp. z o.o.
 • Przygotowanie raportu z badań dla FII sp. z o.o.
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 6.1 POIG

2008

 • przeprowadzenie doradztwa w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich dla Firmy Handlowo- Usługowej „Transblach”
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu, biznes planu, załączników w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich dla FH Mag-Ferum A i K Pietrzak Sp. jawna
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu, biznes planu, załączników w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka dla FII Sp. z o.o.

Zamknij