wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Dualizm RNA

Zależność między DNA i RNA jest w zasadzie jasna. Tylko, że to „w zasadzie” zostawia wiele frapujących pytań, które są polem namiętnych badań współczesnej genetyki.

Gdy odkryto, że RNA realizuje rolę przekaźnika - TRANSKRYPTORA – to uznano, że to zamyka sprawę. Tak sądzono do momentu odkrycia transkrypcji ODWRTOTNEJ. Czyli, że RNA może ma PODÓWJNE działanie – działa w dwie strony.

Z jednej strony RNA PRZECHOWUJE informację, a z drugiej strony może DZIAŁAĆ w komórce jako białko-enzym. Potrafi przeprowadzać reakcje chemiczne.

RNA ma postać materialną, tworzy łańcuchy, które się zwijają i tworzą różne abstrakcyjne pętle. Podobne łańcuchy tworzy białko, i jego składnik czyli AMINOKWASY. Aminokwas składa się z kilkunastu atomów. Powstają STRUKTURY PRZESTRZENNE łańcuchów RNA i białek.

RNA może się kopiować, ale tutaj istnieje pewien problem. Podczas kopiowania powstają liczne błędy. Przy kopiowaniu DNA tych błędów jest znacznie mniej. Czyżby to był argument za tym, że wcześniej było RNA? Jeżeli tak, to ono spowodowało powstanie DNA, jako swoistego alter ego.

Istnieją także dowody, że białka-enzymy są wtóre w stosunku do RNA, są nawet dowody, że RNA działają jak białka, czyli prowadzą procesy chemiczne – katalityczne, odpowiadające za metabolizm, czyli procesy rozpadu białek i cukrów, a także budowania komórek organizmu. To są funkcje podstawowe życia.

Czy na tej podstawie można stwierdzić, że … na początku wszystkiego było RNA. Pierwotne życie PRZEDKOMÓRKOWE, to RNA. To atrakcyjna hipoteza, mocno badana przez współczesną genetykę.

Genetycy w zasadzie podzielają pogląd o wtórności DNA w stosunku do RNA. Ale już co do jego wtórności wobec białek już zgody nie ma.

Owszem, można sobie wyobrazić, że RNA jest pierwszą formą życia, które nie potrzebuje białek i DNA.  RNA posiada niby wszystko co trzeba do życia. Ma INFORMACJĘ I DZIAŁANIE poprzez katalizowanie reakcji chemicznych.

Ta hipoteza rozwiązywałaby jeden z fundamentalnych problemów, że BIAŁKA POTRZEBUJĄ DNA i DNA POTRZEBUJE BIAŁEK. To pole obecnych badań w genetyce.

Nie nadużywając bardzo porównania, ale można dostrzec DUALIZM, a on występuje w mechanice kwantowej jako dualizm korpuskularno-falowy. Oczywiście, chodzi tutaj o inną naturę dualizmu. W genetyce RNA pełnią raz rolę DNA, a równocześnie role białek-enzymów. W mechanice kwantowej cząstka elementarna raz jest cząstką, będąc jednocześnie falą ze statystyczną funkcją egzystencji. To tylko takie dyletanckie skojarzenia, że niby jest jakaś zbieżność. Trzeba ostrożnie podchodzić do dualizmów, pozornych analogii, zwłaszcza jeżeli są formułowane przez laików i neofitów.


Zamknij