Opracowanie Budżetów Zadaniowych dla JST

Budżetowanie zadaniowe – Opracowanie Budżetów Zadaniowych dla JST

Instytut Karpacki oferuje Państwu opracowanie budżetu zadaniowego (BZ), którego istotą jest przygotowanie administracji do zarządzania finansami w aspekcie zadaniowym.

Budżet (jst) zadaniowy jest, obok wieloletniego planowania budżetu państwa, jednym z priorytetów obecnej reformy systemu finansów publicznych. Zadanie związane z wprowadzeniem nowej metody budżetowania zostało wpisane jako priorytet do wszystkich najważniejszych dokumentów strategicznych rządu, w tym do Programu Konwergencji.

Fundacja Instytut Karpacki posiada doświadczenie w opracowywaniu budżetów zadaniowych. W ramach projektu „Budżet Celów i Efektywności w Świętokrzyskich Gminach” powstał wzorcowy model BZ oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie BZ.

Głównym celem projektu  „Budżet zadaniowy w Gminach Karpackich” było tworzenie kompetencji wśród pracowników gmin karpackich w zakresie budżetowania zadaniowego i przygotowanie ich do wdrożenie budżetowania zadaniowego w jednostkach administracji publicznej.  

Uczestnicy projektu nabyli wiedzę z zakresu modelowania, ewidencjonowania i księgowania BZ, przeprowadzania monitoringu i ewaluacji, budowania struktury organizacyjnej i systemu motywacyjnego w powiązaniu z BZ; wiedzę z zakresu wykorzystania oprogramowania do tworzenia i monitorowania BZ.