Strategie Ekoenergetyczne dla Świeckich i Tucholskich Gmin

www.europa.eu.int www.efs.gov.pl www.zporr.gov.pl

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI

wspólnie z partnerem Centrum Zespołów Analityczno- Strategicznych Sp. z o.o.


realizuje projekt
„Strategie Ekoenergetyczne dla Świeckich i Tucholskich Gmin”


Czas trwania projektu 1 wrzesień 2005 – 31 lipiec 2006.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 10 gmin województwa kujawsko-pomorskiego:

– gminy w powiecie świeckim:

  • Bukowiec,
  • Drzycim,
  • Jeżewo,
  • Lniano,
  • Pruszcz,
  • Warlubie

– gminy w powiecie tucholskim:

  • Gostycyn,
  • Kęsowo,
  • Lubiewo,
  • Cekcyn.

W ramach tego projektu dla gmin zostaną opracowane strategie ekoenergetyczne dotyczące wykorzystania OZE, oraz możliwości realizacji inwestycji z OZE (odnawialnych źródeł energii). Stworzona zostanie sieć współpracy z zakresu OZE.
Projekt ten przyczyni się do wzrostu zainteresowania energią odnawialną, co przełożyć się powinno na wzrost udziału energii tego typu w bilansie energetycznym województwa.


Europejski Fundusz Społeczny zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”