O Fundacji

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz postanowień Statutu Fundacji „Instytut Karpacki”. Posiada osobowość prawną. Siedzibą fundacji jest miasto Nowy Sącz.

Fundacja Instytut Karpacki jako podstawowy cel swojego działania postawiła szeroko rozumianą stymulacje rozwoju regionu Karpat poprzez stymulowanie przedsiębiorczości i działań proinnowacyjnych. Działalność proinnowacyjna realizowana jest w dwóch kierunkach:
1. Innowacje związane z ekoenergetyką,
2. Innowacje informatyczne.

Ponadto postawiła sobie za cel kreowanie inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, ekologicznych i ekoenergetycznych w Karpatach oraz na terenie całej Polski; popularyzowanie planowania strategicznego, organizowanie środowisk mogących przyczynić się do rozwoju Karpat, wspieranie inicjatyw wykorzystujących fakt przystąpienia do struktur europejskich w celu cywilizacyjnego rozwoju Karpat.
Ponadto zajmujemy się doradztwem strategicznym i projektowaniem systemów ekoenergetycznych, stymulowaniem przedsięwzięć innowacyjnych związanych z ekoenergetyką, informatyką i przedsiębiorczością. Działalność nasza ma charakter komercyjny ale i naukowo-badawczy. Inwestycje projektujemy od strony technicznej i finansowej.

Od początku swojej działalności z powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne: początkowo z funduszy przedakcesyjnych, Banku Światowego, a teraz głównie z Mechanizmów Norweskich i Unii Europejskiej na realizację swoich celów statutowych, dzięki czemu w ciągu zaledwie kilku lat obecności na rynku (od 2004 r.) udało nam się osiągnąć jedną z pionierskich pozycji wśród firm pozyskujących środki z funduszy unijnych.

Projekt „Pobudzenie czystej energii”

Fundacja Instytut Karpacki w okresie od dnia 01.09.2020 do 31.12.2020 realizuje projekt pn.: „Pobudzenie czystej energii„, współfinansowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego. W ramach projektu planowane jest:

  1. Spotkanie networkingowe,
  2. Seminaria tematyczne.

Celem projektu jest:

  1. Wsparcie małopolskiego środowiska startupowego, działającego w obszarze ochrony powietrza oraz środowiska kreatywnego, mającego wpływ na cywilizacyjne nawyki społeczne powiązane ze zrównoważonym rozwojem, w tym ze Zrównoważoną Energią. Wsparcie to polegać będzie na opracowaniu systemu, który stanie się podstawą do rozwoju przedsięwzięć biznesowych zajmujących się: doradztwem antysmogowym, detekcji i pomiaru emisji na wybranych obszarach, implementacji rozwiązań technicznych ograniczających emisję, aspektami prawnymi i finansowymi dla ograniczania emisji, oraz kształtowaniem kulturowych nawyków zrównoważonego rozwoju a w szczególności Zrównoważonej Energii. Wypracowane założenia systemu będą powszechnie dostępne m.in. poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej wnioskodawcy/realizatora projektu oraz podmiotów biorących udziału w projekcie zainteresowanych ich umieszczeniem.
  2. Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród Małopolan w szczególności Sądecczyzny w dziedzinie  nowoczesnych technologii związanych ze zrównoważonym rozwojem w szczególności Zrównoważoną Energią i ochroną powietrza.
  3. Rozwój kompetencji mieszkańców i przedsiębiorców Małopolski, w szczególności Sądecczyzny w obszarach dotyczących m.in. nowych technologii związanych z ochroną powietrza w tym w obszarze Zrównoważonej Energii.
  4. Zdobycie wiedzy i umiejętności kluczowych z punktu widzenia prowadzenia własnego biznesu i jego rozwoju, szczególnie w branży Zrównoważonej Energii pod kątem wieloaspektowego podejścia do biznesu od pomysłu, jego projektowania, otoczenia prawnego, finasowania, testowania i wreszcie do wprowadzania finalnego produktu na rynek.
  5. Stworzenie możliwości do nawiązania kontaktów biznesowych branży energetycznej, ekologicznej, wentylacyjnej, kominiarskiej, nowych technologii, w tym przemysłów kreatywnych.
  6. Upowszechnianie informacji o technologiach rozwijanych w Małopolsce oraz promowaniu aktualnych trendów technologicznych związanych z branżą Zrównoważonej Energii.

Spotkanie networkingowe

W dniu 30 września o godzinie 18.00 w restauracji Bohema odbędzie się spotkanie networkingowe, w ramach realizacji projektu pn.: „Pobudzenie czystej energii”, którego celem jest nawiązanie kontaktów biznesowych w branży energetycznej, ekologicznej, wentylacyjnej, kominiarskiej, nowych technologii, w tym przemysłów kreatywnych. Przedmiotem spotkania będą zagadnienia prowadzenia własnego biznesu, jego rozwoju w branży zrównoważonej energii pod kątem wieloaspektowego podejścia do biznesu od pomysłu, jego projektowania, otoczenia prawnego, finansowania, testowania i wreszcie wprowadzenia finalnego produktu na rynek. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w spotkaniu proszone są o zgłoszenia telefoniczne lub przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@instytut-karpacki.org lub dostarczenie formularza bezpośrednio do biura fundacji.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie networkingowe – pobierz

Seminaria tematyczne

Pierwsze seminarium o tematyce „Możliwe modele startupów w odniesieniu do obszaru zrównoważonej energii” – odbędzie się 26.11.2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji w zakładce „Rejestracja”, a następnie w dniu seminarium zalogowanie się i wejście na link w zakładce „Konferencja”.

Drugie seminarium o tematyce „Innowacyjne podejście krajów rozwiniętych , w których zarządzanie energią jest procesem zaawansowanym” – odbędzie się 27.11.2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji w zakładce „Rejestracja”, a następnie w dniu seminarium zalogowanie się i wejście na link w zakładce „Konferencja”.

Trzecie seminarium o tematyce „Technologiczne sposoby obniżania emisji. Analiza technologii: urządzenia filtrujące, instalacje OZE, piece gazowe, piece 5-generacji” – odbędzie się 17.12.2020 r. w godzinach od 10:00 do 14:00. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji w zakładce „Rejestracja”, a następnie w dniu seminarium zalogowanie się i wejście na link w zakładce „Konferencja”.