Inicjatywa dla Pogórza

Wspólne starania Instytutu Karpackiego i władz samorządowych zaowocowały sukcesem w postaci pozyskania środków finansowych na realizację projektu p.n.:

„Inicjatywa dla Pogórza”
–powołanie Lokalnej Grupy Działania LIWOCZ

w ramach Działania 2.7 Pilotażowy Program LEADER+ Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, na terenie gmin:

Szerzyny Brzostek Skołyszyn

Jodłowa Brzyska Kołaczyce


W związku z tym Instytut Karpacki zaprasza wszystkich, którym leży na sercu rozwój gmin skupionych wokół góry Liwocz do udziału w projekcie realizowanym w okresie od września 2005 r. do marca 2006 r.

Ideą inicjatywy LEADER+ jest przygotowanie miejscowej społeczności do pozyskania środków finansowych, które mają służyć lepszemu wykorzystania potencjału terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności, wzrostowi miejsc pracy oraz współpracy lokalnych środowisk.

Celem projektu jest:

utworzenie Lokalnej Grupy Działania – Fundacji lub Stowarzyszenia, której działanie finansowane będzie przez Unię Europejską i Rząd RP, a która aktywnie zajmować się będzie rozwojem regionu
opracowanie programu działania tej organizacji – bardzo liczymy na Państwa głos doradczy
przeszkolenie osób aktywnie zaangażowanych w prace Lokalnej Grupy Działania.

Poszukujemy wśród przedstawicieli mieszkańców, władz i lokalnego biznesu osób, które pragną czynnie zaangażować się w działalność Lokalnej Grupy Działania, a także współpracować przy opracowywaniu Zintegrowanej Strategii Obszarów Wiejskich i w ten sposób podjąć współpracę na rzecz rozwoju swojej gminy, powiatu, regionu oraz szukania nowych własnych dróg rozwoju społeczno – gospodarczego.
W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do udziału w bezpłatnych cyklicznych spotkaniach informacyjnych i szkoleniach wszystkich mieszkańców oraz sympatyków regionu.


Planowane spotkania:

1. Wiejski Dom Kultury w Szerzynach 11.10.2005 r., godz. 12.00- 15.30
2. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 11.10.2005 r., godz. 16.00- 19.30
3. Urząd Gminy w Jodłowej (sala konferencyjna) 12.10.2005 r., godz. 12.00- 15.30
4. Urząd Gminy w Brzyskach (sala konferencyjna) 12.10.2005 r., godz. 16.00- 19.30
5. Zajazd Pod Skałą, Krajowice 68, 38-200 Jasło 14.10.2005 r., godz. 11.00- 14.30
6. Zajazd Pod Skałą, Krajowice 68, 38-200 Jasło 14.10.2005 r., godz. 14.30- 18.00
7. Wiejski Dom Kultury Czermna 18.10.2005 r., godz. 12.00- 15.30
8. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 18.10.2005 r., godz. 16.00- 19.30
9. Restauracja Małopolska, ul. Wojska Polskiego 13a, Jasło 19.10.2005 r., godz. 11.00- 14.30
10. Restauracja Małopolska, ul. Wojska Polskiego 13a, Jasło 19.10.2005 r., godz. 14.30- 18.00


Uczestnictwo w tych spotkaniach umożliwia czynne zaangażowanie się Państwa w funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, a tym samym daje realną szansę na decydowanie o tym, jakie projekty będą realizowane ze środków Programu LEADER+ w regionie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” – Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”