wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Wsparcie doraźne w ramach PROO5

Instytut Karpacki realizuje zadanie pn. „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do prowadzenia działalności statutowej Fundacji” - w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO - Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2024.

Cel projektu

Celem głównym „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich” jest jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe to:
1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Podjęte działania w ramach projektu

W ramach projektu zakupiony zostanie komputer stacjonarny.

Okres realizacji

25.07.2023 r. – 30.09.2023 r.

Źródło finansowania

Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO.

Wartość projektu: 6 000,00 zł.

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zamknij