wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Życie

Życie to umiejętność organizmu przeprowadzania CYKLICZNYCH reakcji chemicznych. Tej definicji podlega fauna i flora. Człowiek także podlega. Prostota tej definicji życia zaskakuje jednak. Wystarczy cykliczność reakcji chemicznych. Tylko tyle, ale to aż tyle!

Bakteria jest najprostszą formą życia. Wirus to ułomna forma życia. Wirusy potrzebują bakterii, aby żyć, samodzielnie nie mogą przetrwać. Ten banalny fakt jest przyczyną fatalnych skutków dla ludzkości w postaci koronawirusa.

Życie posiada trzy podstawowe WYMIARY. To one zapewniają cykliczność reakcji chemicznych. STRUKTURA. ENERGIA. INFORMACJA. 

Struktura to budowa KOMÓRKOWA. Energia to METABOLIZM. Informacja to GENOTYP.

Komórkowa struktura to bardzo duża konstrukcja w stosunku do świata atomowego, większą o skalę NANO. Jeden nanometr równa się zatem 10−9 m. To trudno wyobrażalna skala. Gdyby porównać kulkę o średnicy jednego centymetra do … kuli ziemskiej, to uzyska się proporcje.

Życie komórkowe zaczyna się grubo i daleko nad światem atomowym. A tam nie ma życia, są niecykliczne reakcje chemiczne. W tym świecie funkcjonują: atomy, kwarki, kwanty, cząsteczki, antycząsteczki.

Cykliczność reakcji chemicznych nie może zaistnieć bez energii, czyli bez METABOLIZMU. Ten proces przebiega jakby w dwóch kierunkach. Pierwszy to KATABOLIZM, czyli niszczenie, dzięki któremu powstaje energia.

Istnieje energia WIĄZAŃ, na przykład cząsteczki cukru. Energię wiązań można pozyskać. Wystarczy rozbić cząsteczki cukru, białek. Rozbijanie jest możliwe dzięki białkom zwanymi ENZYMAMI. Każda komórka jest wyposażona w enzymy. To takie specjale białko, dzięki któremu może następować niszczenie innych cząstek i pozyskiwanie energii wiązań.

Komórka oprócz niszczenia BUDUJE nowe struktury komórkowe z takich cegiełek WĘGLA powstałych z niszczenia cząsteczek cukru i białek. Ten proces nazywa się ANABOLIZMEM. Metabolizm jest nazwą całego cyklu przemian i reakcji chemicznych w komórkach.

Reakcje chemiczne są możliwe dzięki białkom, zwanych enzymami. To one kontrolują przebieg i tempo reakcji chemicznych. Dzięki enzymom możliwy jest STABILNY (cykliczny) cykl życia komórek.

Kto tymi procesami zarządza? To nie ktoś, ale COŚ. Tak dochodzi się do GENU, genotypu.

Gen to informacja o sposobie zarządzania reakcjami chemicznymi w komórkach, w organizmie.

Każdy organizm wytwarza własne DNA. To taki system informacji. Można go także nazwać metaforycznie INSTRUKCJĄ obsługi białek-enzymów. Konieczne są geny kodujące białko, które ROZPLATA DNA. Żaden organizm żywy nie może się obejść bez możliwości rozplatania własnego DNA. To brzmi niejasno, a nawet niesamowicie.

Rozplatanie, to odczytywanie DNA. Pojawia się pozorna SPRZECZNOŚĆ. Można pomylić przyczynę i skutek. Człowiek intuicyjnie szuka przyczyny, a ona jest migotliwa. Przyczyna jest skutkiem, a skutek staje się przyczyną.

Jak pojąć, że DNA potrzebne jest do obsługi działania białek, a one z kolei wymagają potrzebne są do rozplatania-odczytywania DNA?

To podstawowe założenia genetyki, podane najprościej i po sztubacku. Zwykły śmiertelnik może to jakoś ogólnie zrozumieć. Cały XX wiek to kolejne odkrycia genetyki.

Niestety w szkołach się tego w zasadzie nie uczy. Ale wymaga się znajomości i systematyki … jamochłonów i stawonogów.

Rozumienie podstaw genetyki, to rozumienie podstaw świata, podstaw życia. I tak niebezpiecznie zbliżyć się można do aktu stworzenia. To już śliska sprawa…


Zamknij