wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Genialne geny

Bakteria jest najprostszą formą życia. Najprostsza bakteria to 525 genów. Obecnie można sztucznie konstruować genomy bakterii, czyli usuwać wybrane geny i obserwować co się stanie. Uproszczono genom do około 230 genów i jeszcze było życie. Ale co jest świadectwem faktu życia? To CYKLICZNOŚĆ reakcji chemicznych. Se la vie… 

Gen to zbiór kilkudziesięciu aminokwasów. Aminokwas to cząsteczka organiczna złożona z: węgla, azotu, tlenu, wodoru. Ta cząsteczka składa się z kilkunastu atomów. Można zatem stwierdzić, że gen to CZĄSTECZKA CHEMICZNA. Nie jest to jakaś magiczna siła, to po prostu cząsteczka.

Genom to informacja rozkładzie genów charakterystycznych dla danego gatunku, na przykład homo sapiens. Ale każdy człowiek ma indywidualny genotyp (DNA) w ramach wspólnego genomu, jakby „wspólnego mianownika” z świata ułamków.

Wiele wiadomo o budowie poszczególnych genów, ale są geny w genomie, które nie wiadomo CO ROBIĄ. To jest największa zagadka i wyzwanie dla współczesnej genetyki. Wiadomo jedynie „co robi” 2% genów człowieka, a co czyni 98% genów można jedynie przypuszczać.

Warto kontynuować tę statystykę. Człowiek posiada 25 tysięcy genów KODUJĄCYCH białka. Tworzenie i kodowanie białek to zasadnicza funkcja genów. Różnorodność człowieka opiera się na białkach. Człowiek posiada około 200 tysięcy różnych białek. Człowiek jest złożony z 30 trylionów komórek i 39 trylionów bakterii. Każda komórka ma identyczny ZESTAW GENÓW, jest tam zapisana unikalna INFORMACJA.

Co ciekawe, to liczba genów kukurydzy jest dwukrotnie większą niż u człowieka. Ale to nie liczba genów decyduje o stadium ewolucyjnego rozwoju. Jest jedna zaskakująca cecha, która prawdopodobnie decyduje o zaawansowaniu ewolucyjnym człowieka.

Otóż, cząsteczkę DNA zawierającą geny można zaprezentować jako: ciąg, nić, taśmę. Ta długość tych taśm-nici jest imponująca, liczy 2 metry w każdej komórce. Pomiędzy genami są PRZERWY. Ale nie są to takie zwykłe przerwy, tam znajdują się bowiem geny, które NIC NIE ZNACZĄ. Nie kodują białek, a jest ich ponad 70%. Ale to nie wszystko, ponieważ w samym OBSZARZE genu także są przerwy. Powstaje zatem taki kaskadowy układ przerw.

Gdy te przerwy zostaną przeliczone, to jest tylko 2% DNA, które koduje białko. 98% genów realizuje nieznane funkcje. Genom człowieka posiada największy procent tego DNA, który nie koduje białek. Kukurydza ma śladowy procent, człowiek przeważający.

Kiedy genetyka wyjaśni tę zagadkę? Genetycy pracują mocno nad tym od kilkudziesięciu lat. Warto przeanalizować życie komórkowe, genowe, oczywiście w wielkich uproszczeniach, które pozwolą zrozumieć laikom te skomplikowane sprawy. Od początku…

Tuż po zapłodnieniu powstają dwie identyczne komórki zawierające cząsteczki DNA. Potem następuje kolejny podział komórek na: 4, 6, 8, itd. Docelowo człowiek składa się z ponad MILIARDA komórek, zatem tych podziałów nastąpiło sporo podczas rozwoju organizmu człowieka. Co ważne, z każdej komórki teoretycznie można odtworzyć ludzkie indywiduum…

W trakcie rozwoju człowieka następuje SPECJALIZACJA komórek. Uruchamiane są tylko pewne geny, inne pozostają bierne. Nie wiadomo, jak to się dzieje. A jest to fantastyczne wprost, ponieważ…

Pewne komórki dostają sygnał, że powinny aktywować się w określonym czasie, gdzieś emigrować, inne, że powinny popełnić samobójstwo. Te miliony komórek są doskonale zorganizowane, COŚ zarządza kolejnymi stadiami rozwoju. Prawdopodobnie te 98% genów, niby biernych, realizuje te REGULUJĄCE zadania.

Każda komórka ma te same geny, ale każda komórka produkuje konkretne białka, a to wynika z jej fazy rozwoju. Nie jest tak, że: jeden gen produkuje jedno białko, które wykonuje jedno zadanie. Tak dawno temu uczono w szkołach. Białka wykonują różne zadania. Znajdują się w różnych tkankach, które również mają specyficzne zadania. Inna jest rola wątroby, a inna mózgu. Wszystko jest DYNAMICZNE.

To wprost szokujące, że powstaje człowiek, który się rozwija i uzyskuje SAMOŚWIADOMOŚĆ. Geny to genialne byty, zwłaszcza w działaniu wspólnym. Tego jeszcze nie rozumie ludzkość. Nie jest możliwe zatem, na tym etapie rozwoju genetyki, mutowanie człowieka. Nie ma wyodrębnionych genów odpowiedzialnych za inteligencję i inne cechy człowieka. Trudno będzie wyrugować 3 tysiące chorób genetycznych, chociaż to złożony temat, są pewne postępy w tej kwestii.

Ludzkość nie rozumie wielu rzeczy. Nie rozumie mechaniki kwantowej, mimo że odkryła jej istnienie. Znany jest skład cząstek elementarnych modelu standardowego, ale nie wiadomo dlaczego jest właśnie taki. Nie w pełni rozumie się teorie względności. Czym jest ciemna energii i ciemna materia także nie wiadomo.

Do tego dochodzi sprawa zagadkowej aktywności większości genów. Problem EMERGENCJI to przekleństwo współczesnej nauki. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale na jak długo? Do kolapsu Słońca zostało całkiem sporo czasu.


Zamknij