wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Warsztaty Zdrowego Jedzenia

Cel projektu

Celem projektu jest propagowanie wśród młodzieży zdrowych nawyków żywieniowych i uczenie ich zdrowego odżywiania.

Do kogo skierowany

Grupą docelową będzie min. 15 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie.

.

Podjęte działania w ramach projektu

W ramach projektu będą prowadzone następujące działania:

1. Cykl 5 spotkań teoretycznych (5 x 1 godzina lekcyjna)

2. Cykl 5 warsztatów praktycznych (5 x 2 godziny lekcyjne)

Partner

Projekt realizowany samodzielnie.

Okres realizacji

22.10.2023 r. – 22.12.2023 r.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Wartość projektu: 10 000,00 zł.

Kwota dofinansowania: 9 800,00 zł.


Zamknij