wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Program GŁOS OBYWATELSKI jako narzędzie zwiększania partycypacji społecznej

Cel zadania

Celem zadania jest uruchomienie Programu GŁOS OBYWATELSKI (PGO) aktywizującego mieszkańców sądeckich gmin w sprawy publiczne i obywatelskie, które wpływają na poprawianie poziomu życia i większą demokratyzację w lokalnych społecznościach gmin. 

Do kogo skierowany

Działania zaplanowane w projekcie skierowane są do 17 organizacji pozarządowych i ich przedstawicieli, którzy skorzystają z wiedzy i narzędzi rozwijanych w ramach przedłożonego zadania i utworzonego systemu. Będą to organizacje wybierane z terenu każdej gminy występującej na terenie powiatu nowosądeckiego, które jako pierwsze zgłoszą swój udział w zadaniu i które chcą angażować się w działania społeczności lokalnej, poprzez udostępnienie na swoim terenie Platformy GŁOS OBYWATELSKI dla lokalnej społeczności.

Obszarem działania objętych będzie 17 gmin powiatu nowosądeckiego (w tym miasto Nowy Sącz jako stolica powiatu).

Podjęte działania w ramach projektu

Narzędziem wspierającym realizację Programu będzie DEDYKOWANA aplikacja IT- Platforma GŁOS OBYWATELSKI, dzięki której obywatele 17 gmin będą mogli oddawać swój głos w ważnych sprawach dotyczących zdarzeń w gminie poprzez głosowania, sondaże, konsultacje, wypowiedzi. Pytania i zagadnienia będą wprowadzane przez 17 NGO z każdej gminy subregionu Sądecczyzny, należące do Partnerstwa, a także władze gminy, radnych, przedsiębiorstwa, itp. z terenu  gmin biorących udział w zadaniu.

Partner

Projekt realizowany samodzielnie.

Okres realizacji

01.06.2021 r. – 31.12.2022 r.

Źródło finansowania

Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  na lata 2021 – 2030.

Wartość projektu: 246 331,00 zł.

Kwota dofinansowania: 246 331,00 zł.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zamknij