wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Pobudzenie czystej energii II

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie małopolskiego środowiska startupowego, działającego w obszarze ochrony powietrza oraz środowiska kreatywnego, mającego wpływ na cywilizacyjne nawyki społeczne powiązane ze zrównoważonym rozwojem, w tym ze Zrównoważoną Energią.

Do kogo skierowany

Problemem Małopolski, w tym Sądecczyzny jest bardzo niskie zaangażowanie małych i średnich firm w działalność innowacyjną, duże rozwarstwienie pomiędzy gigantami biznesu oraz wysokie zanieczyszczenie powietrza. Zorganizowanie warsztatów związanych ze Zrównoważoną Energią , która to wpisuje się w obszar inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego przyczyni się do pobudzenia i zaangażowania przedsiębiorców, absolwentów szkół średnich, studentów w szczególności kierunków technicznych do działań przedsiębiorczych, zmierzających do zakładania startupów aby rozwiązać odczuwalny problem, stanowiący zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców regionu słynącego z pięknej przyrody, krajobrazu, kultury i milionerów. Realizacja projektu byłaby pobudzeniem drzemiącego kapitału intelektualnego i finansowego a zarazem wskazaniem ścieżki do rozwiązania problemu, który jest dostrzegany przez większość Małopolan. Sprzężenie tych dwóch teoretycznie niezależnych od siebie obszarów spowoduje szybszy wzrost gospodarczy szczególnie w dziedzinie Zrównoważonej Energii.

Podjęte działania w ramach projektu

W ramach projektu planowane są:

  1. Organizacja jednego spotkania networkingowego

Przedmiotem spotkania są zagadnienia prowadzenia własnego biznesu, jego rozwoju w branży zrównoważonej energii pod kątem wieloaspektowego podejścia do biznesu od pomysłu, jego projektowania, otoczenia prawnego, finansowania, testowania i wreszcie wprowadzenia finalnego produktu na rynek. 

  1. Organizacja trzech seminariów tematycznych online.

Partner

Projekt realizowany samodzielnie.

Okres realizacji

01.06.2021 r. – 31.10.2021 r.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Wartość projektu: 19 601,00 zł.

Kwota dofinansowania: 11 490,00 zł.


Zamknij