wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Nowosądeckie Centrum Analiz Samorządowych

Cel zadania

W ramach zadania uruchomiony zostanie regionalny think tank Nowosądeckiego Centrum Analiz Samorządowych (NCAS). Będzie to pierwszy regionalny think tank w powiecie nowosądeckim.

Do kogo skierowany

Aktywność think tanku prowadzona będzie w ramach 17 gmin powiatu nowosądeckiego (Starego Sącza, miasta Grybów, Piwnicznej-Zdrój, Krynicy-Zdrój, Muszyny, Kamionki Wielkiej,
Podegrodzia, Łabowej, Nawojowej, Łącka, gminy Grybów, Gródka nad Dunajem, Chełmca, Korzennej, Łososiny Dolnej, Rytra oraz miasta Nowy Sącz).

Podjęte działania w ramach projektu

Zakres tematyczny NCAS związany będzie z kwestiami: strategii i budżetów gmin, infrastruktury technicznej, finansami, środowiska i ekologii. Tak określona działalność diagnostyczna i analityczna skutkować będzie aktywnością publicystyczna NCAS w mediach lokalnych. To zapewni transfer wiedzy od NCAS do obywateli powiatu, jak również rozpoznawalność Instytutu.

Partner

Projekt realizowany samodzielnie.

Okres realizacji

01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.

Źródło finansowania

Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Wartość projektu: 168 000 zł.

Kwota dofinansowania: 168 000 zł.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zamknij