wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Nowosądecka Organizacja Strażnicza (NOS)

Cel zadania

Celem zadania jest uruchomienie pierwszego regionalnego watch doga – Nowosądeckiej Organizacji Strażniczej (NOS) i aktywizacja strażnicza przez Wnioskodawcę.

Do kogo skierowany

Działania zaplanowane w projekcie skierowane są do mieszkańców 17 gmin powiatu nowosądeckiego (Starego Sącza, miasta Grybów, Piwnicznej-Zdrój, Krynicy-Zdrój, Muszyny, Kamionki Wielkiej, Podegrodzia, Łabowej, Nawojowej, Łącka, gminy Grybów, Gródka nad Dunajem, Chełmca, Korzennej, Łososiny Dolnej, Rytra oraz miasta Nowy Sącz) oraz władz tych gmin.

Podjęte działania w ramach projektu

Powstanie 26 kwerend badawczych i publikacji: 11 dla gmin wiejskich, 8 dla gmin miejsko[1]wiejskich z powiatu nowosądeckiego oraz 7 dla miast: Grybowa i Nowego Sącza. Kwerenda badawcza będzie składać się z części: a) zestawienie dokumentacji przetargowej, b)analiza merytoryczna i prawna, c)tworzenie teksu publicystycznego, d)publikacja w mediach. Zadanie zwiększy transparentność przetargów, umożliwi rozwój instytucjonalny i rozpoznawalność Wnioskodawcy oraz zapewni trwałość Zadania. Działania spowodują rozwój potencjału i stabilność finansową w perspektywie długofalowej.

Partner

Projekt realizowany samodzielnie.

Okres realizacji

01.06.2024 r. – 30.09.2025 r.

Data podpisania umowy

19.06.2024 r.

Źródło finansowania

Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Wartość projektu: 199 442,00 zł.

Kwota dofinansowania: 199 442,00 zł.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zamknij