Usługi

Inkubator projektów informatycznych
Opracowanie Budżetów Zadaniowych dla JST
Pozyskiwanie funduszy dla JST i firm
Projektowanie przedsięwzięć ekoenergetycznych
Strategie ekoenergetyczne
Studia wykonalności
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe