Projekty realizowane

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI
realizuje projekt pn.: „Pobudzenie czystej energii„ współfinansowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

W ramach projektu odbędzie się:
1. Spotkanie networkingowe
2. 3 seminaria tematyczne

Powyższe działania przyczynią się do realizacji celu projektu jakim jest:

1. Wsparcie małopolskiego środowiska startupowego, działającego w obszarze ochrony powietrza oraz środowiska kreatywnego, mającego wpływ na cywilizacyjne nawyki społeczne powiązane ze zrównoważonym rozwojem, w tym ze Zrównoważoną Energią.

2. Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród Małopolan w szczególności Sądecczyzny w dziedzinie  nowoczesnych technologii związanych ze zrównoważonym rozwojem w szczególności Zrównoważoną Energią i ochroną powietrza.

3. Rozwój kompetencji mieszkańców i przedsiębiorców Małopolski, w szczególności Sądecczyzny w obszarach dotyczących m.in. nowych technologii związanych z ochroną powietrza w tym w obszarze Zrównoważonej Energii.

4. Zdobycie wiedzy i umiejętności kluczowych z punktu widzenia prowadzenia własnego biznesu i jego rozwoju, szczególnie w branży Zrównoważonej Energii pod kątem wieloaspektowego podejścia do biznesu od pomysłu, jego projektowania, otoczenia prawnego, finasowania, testowania i wreszcie do wprowadzania finalnego produktu na rynek.

5. Stworzenie możliwości do nawiązania kontaktów biznesowych branży energetycznej, ekologicznej, wentylacyjnej, kominiarskiej, nowych technologii, w tym przemysłów kreatywnych. 6. Upowszechnianie informacji o technologiach rozwijanych w Małopolsce oraz promowaniu aktualnych trendów technologicznych związanych z branżą Zrównoważonej Energii.

Seminaria tematyczne

Pierwsze seminarium o tematyce „Możliwe modele startupów w odniesieniu do obszaru zrównoważonej energii” – odbędzie się 26.11.2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji w zakładce „Rejestracja”, a następnie w dniu seminarium zalogowanie się i wejście na link w zakładce „Konferencja”.

Drugie seminarium o tematyce „Innowacyjne podejście krajów rozwiniętych , w których zarządzanie energią jest procesem zaawansowanym” – odbędzie się 27.11.2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji w zakładce „Rejestracja”, a następnie w dniu seminarium zalogowanie się i wejście na link w zakładce „Konferencja”.

Trzecie seminarium o tematyce „Technologiczne sposoby obniżania emisji. Analiza technologii: urządzenia filtrujące, instalacje OZE, piece gazowe, piece 5-generacji” – odbędzie się 17.12.2020 r. w godzinach od 10:00 do 14:00. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji w zakładce „Rejestracja”, a następnie w dniu seminarium zalogowanie się i wejście na link w zakładce „Konferencja”.