Inkubator Technologiczny

W ramach funduszu zostało powołanych 10 spółek. Poniżej prezentujemy Państwu opis powołanych spółek i informacje o zrealizowanych wyjściach kapitałowych.

 • Monit Sp. z o.o. założona 06-12-2016. Kapitał zakładowy spółki to 9 500,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki oraz osoba fizyczna.
  Misją spółki jest ochrona środowiska oraz optymalizacja systemu parkowania kierowców mająca na celu zmniejszenie zużycia paliwa przez transport miejski i tym samym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji wytwarzanych przy spalaniu paliwa.

www.spolka-monit.pl

 • Remotio Sp. z o.o. założona 06-12-2016. Kapitał zakładowy spółki to 9 500,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki oraz osoba fizyczna.
  Misją spółki jest ochrona środowiska oraz optymalizacja kosztów dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za redukcję zanieczyszczeń w układzie tzw. smart city a także uzyskanie dochodowości spółki na produkcji i sprzedaży technologii redukujących zanieczyszczenia w przestrzeni jednostek samorządu terytorialnego.

www.remotio.pl

 • Smart Lighting Sp. z o.o. założona 11-09-2014. Kapitał zakładowy spółki to 701 100,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki, Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o. oraz osoba fizyczna.
  Misją spółki jest ochrona środowiska oraz optymalizacja kosztów dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za oświetlenie uliczne poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych we współpracy z nowoczesnymi systemami oświetlenia LED.
 • Taploft Sp. z o.o. założona 16-12-2011. Instytut Karpacki objął 42,65% udziałów pokrywając je wkładem gotówkowym w wysokości 682 400,00 PLN. Pozostałymi udziałowcami w Spółce są Can’t Stop Games Sp. z o.o. oraz osoba fizyczna.
  Celem projektu jest stworzenie studia deweloperskiego, które będzie projektować społecznościowe gry na smartfony, tablety i inne platformy mobilne z dostępem do Internetu itp. Misją spółki jest aktywny udział w światowym rynku innowacyjnych form rozrywki elektronicznej, projektowanie komunikacji mobilnej oraz tworzenie i animowanie globalnych społeczności skupionych wokół produktów firmy.

www.taploft.com

 • iGPM Sp. z o.o. założona 20-07-2011. kapitał zakładowy wynosi 1 120 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki 526 500,00 PLN, Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w kwocie 470 000,00 PLN, osoby fizyczne pozostałe udziały.
  Misją spółki jest działanie poprzez technologie informatyczne na rzecz właścicieli i użytkowników nieruchomości w kierunku optymalizacji wykorzystania posiadanych przez nich zasobów i wzrostu jakości usług oferowanych przez nowoczesne budynki.
  Główne cechy powstałego systemu GPM, które mają zapewnić sukces rynkowy i przewagę konkurencyjną, to nowatorskie podejście do całościowego zarządzania infrastrukturą budynku i jego użytecznościami, integracja wielu cząstkowych systemów w jedno narzędzie oraz dostarczanie aglomerowanych danych zarządczych do wszystkich poziomów nadzoru managerskiego i właścicielskiego danej nieruchomości lub zespołów budynków. Instytut Karpacki wyszedł kapitałowo z inwestycji.

www.igpm.pl

 • Mobeelizer Sp. z o.o. założona 27-06-2011. Kapitał zakładowy wynosi 1 092 000,00 PLN. Udziały posiadają Instytut Karpacki w kwocie 532 000,00 PLN oraz Quantum Mobile Solutions 560 000,00 PLN.
  Misją spółki jest działanie na rzecz rozwoju firm i instytucji poprzez dostarczanie im nowoczesnych narzędzi IT do wspierania rozproszonych procesów biznesowych oraz zarządzania grupami mobilnych pracowników i partnerów handlowych. Spółka dostarcza klientom wysokiej klasy oprogramowania do zarządzania pracownikami mobilnymi, koordynowania rozproszonych procesów zbierania danych terenowych, zarządzania rozproszonym majątkiem, flotami samochodowymi oraz maszynami, kontrolą służb terenowych pracowników mobilnych i rozproszonych procesów biznesowych, odbywających się poza strukturami firmy macierzystej.
 • NET MOBILE Sp. z o.o. została założona 24-06-2011. Kapitał zakładowy wynosi 2 700 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut karpacki w kwocie 796 500,00 PLN, Soforre Sp. z o.o. w kwocie 1 620 000,00; osoby fizyczne pozostałe udziały.
  Przedmiotem działalności spółki jest budowanie i dostarczanie komunikatów alarmowych oraz informacyjnych, dystrybuowanych poprzez urządzenia mobilne poprzez zintegrowaną platformę zarządzania i dystrybucji ostrzeżeń dla użytkowników mobilnych tzw. AlarmSMS. AlarmSMS dostarcza informacji mieszkańcom Polski o potencjalnych zagrożeniach. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez szereg dostępnych produktów i usług takich jak ostrzeganie/informowanie o zagrożeniach. AlarmSMS jest przeznaczony dla każdego, kogo interesują warunki pogodowe, to jest dla kierowców, żeglarzy, turystów, mieszkańców zarówno małych jak i wielkich miast.
 • Sillcoal sp. z o.o. powstała 27-06-2011 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 090 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki 530 000,00 PLN; osoby fizyczne pozostałe udziały.
  Spółka działa na rzecz środowiska poprzez obniżenie zużycia pierwotnych paliw w gospodarce, dzięki rozwijaniu technologii bezpiecznych paliw alternatywnych. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja paliw alternatywnych nowej generacji, a szczególnie hydrozolu.
  W marcu 2013r. Instytut Karpacki sprzedał swoje udziały w spółce i wyszedł kapitałowo z inwestycji.
 • Thermo Acoustic Solutions Sp. z o.o. została założona 21-12-2010 roku. Kapitał zakładowy spółki to 484 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki w kwocie 192 000,00 PLN, Aster Thermoakoestische Systemem w kwocie 192 000,00 PLN, osoby fizyczne pozostałe udziały.
  Przedmiotem działalności spółki Thermo Acoustic Solutions Sp. z o.o. jest dostarczanie gotowych rozwiązań modelowych i know-how dla wszystkich branż gospodarki, gdzie pojawia się energia odpadowa o odpowiednich parametrach technicznych. Misją spółki jest działanie na rzecz globalnego obniżenia zużycia energii oraz poprawy komfortu życia i pracy ludzi poprzez wykorzystanie technologii termo-akustycznego przetwarzania energii odpadowej na energię użytkową. Instytut Karpacki wyszedł kapitałowo z inwestycji.
 • iRWN Sp. z o.o. została założona 02-12-2010 roku. Kapitał zakładowy spółki to 3 000 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki w kwocie 780 000,00 PLN, Rehact AB, Szwecja w kwocie 810000,00 PLN oraz Inergy Sp. z o.o. w kwocie 1 410 000,00 PLN.
  Misją spółki jest działanie dla poprawy komfortu życia i pracy ludzi, użytkujących różne rodzaje nieruchomości poprzez dostarczanie przyjaznej dla człowieka technologii cieplnej zbudowanej w oparciu o urządzenie Osiowy Wymiennik Ciepła (OWC). Spółka będzie zajmowała się produkcją urządzenia o nazwie Osiowy Wymiennik Ciepła (OWC) na potrzeby inteligentnych systemów grzewczych w technologii ISG®.
  W kwietniu 2012r. Instytut Karpacki sprzedał swoje udziały w spółce i wyszedł kapitałowo z inwestycji.

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”


Kapitał inwestycyjny pozyskany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ( Działanie 3.1 PO IG Inicjowanie działalności innowacyjnej)