wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Pobudzenie technologii PRZEMYSŁU 4.0 II

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie małopolskiego środowiska startupowego, działającego w obszarze technologii wytwarzania, automatyzacji produkcji, technologii informatycznych, robotyzacji.

Do kogo skierowany

Problemem Małopolski, w tym Sądecczyzny jest bardzo niskie zaangażowanie małych i średnich firm w działalność innowacyjną, duże rozwarstwienie pomiędzy gigantami biznesu oraz niski poziom automatyzacji produkcji, przy jednocześnie dużej ilości małych przedsiębiorstw produkcyjnych. Zorganizowanie warsztatów związanych z PRZEMYSŁEM 4.0 przyczyni się do pobudzenia i zaangażowania przedsiębiorców, absolwentów studiów inżynierskich, ludzi przedsiębiorczych, zmierzających do zakładania startupów zajmujących się wysokimi technologiami z zakresu PRZEMYSŁU 4.0. Realizacja projektu będzie pobudzeniem drzemiącego kapitału intelektualnego i finansowego oraz wskazaniem ścieżki do rozwiązania problemu, który jest dostrzegany przez większość Małopolan. Sprzężenie tych dwóch teoretycznie niezależnych od siebie obszarów spowoduje szybszy wzrost gospodarczy szczególnie w dziedzinie rozwoju technologii PRZEMYSŁU 4.0.

Podjęte działania w ramach projektu

W ramach projektu:

1. Zorganizowane zostanie jedno spotkanie networkingowe

Celem spotkania będzie zbliżenie podmiotów z branży produkcyjnej, naukowców, studentów, absolwentów, start-upowców. 

2. Zorganizowane zostaną trzy seminaria tematyczne online o tematyce:

2.1. Wprowadzenie do zagadnienia nowoczesnych technologii z zakresu PRZEMYSŁU 4.0. Rola informatyki w organizacji rozwiązań PRZEMYSŁU 4.0. Etapy dochodzenia do pełnych rozwiązań PRZEMYSŁU 4.0. zastosowanie rozwiązań PRZEMYSŁU 4.0 w mniejszych firmach MSP.

2.2. Maszyny CNC w zastosowaniach do PRZEMYSŁU 4.0. Przykłady systemów produkcyjnych z zakresu PRZEMYSŁU 4.0. Wycena rozwiązań PRZEMYSŁU 4.0

2.3. Możliwe modele startupów w odniesieniu do obszaru produkcyjnego związanego z PRZEMYSŁEM 4.0, także związanego z branżą IT.

Partner

Projekt realizowany samodzielnie.

Okres realizacji

01.06.2023 r. – 31.10.2023 r.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Wartość projektu: 20 940,00 zł.

Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł.


Zamknij