Pozyskiwanie funduszy dla JST i firm

Fundacja Instytut Karpacki pomaga JST i firmom w pozyskiwaniu środków z Funduszy Unii Europejskiej oraz innych Mechanizmów pomocowych. Zajmujemy się głównie opracowywaniem projektów innowacyjnych związanych z ekoenergetyką, ekologią, informatyką, przedsiębiorczością oraz działalnością B+R. Inwestycje projektujemy od strony technicznej i finansowej. Opracowujemy m.in.: wnioski, biznesplany, Strategie Ekoenergetyczne, Studia Wykonalności instalacji ekoenergetycznych, Budżety Zadaniowe dla JST, Plany Rozwoju Lokalnego, Plany Inwestycyjne  i inne dokumenty strategiczne.

   Fundacja skupia grono ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie tworzenia projektów planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, dodatkowo jest wspierana kadrą naukową polskich uczelni. Przy realizacji zadań współpracujemy m.in. z uczelniami wyższymi i przedstawicielami nauki : AGH, UE W Krakowie, UJ, Uniwersytet Gdański, Politechnika Krakowska, WSB-NLU w Nowym Sączu; z ekspertami naukowymi i branżowymi; z administracją samorządową i rządową wszystkich szczebli, organizacjami sektora pozarządowego, instytucjami i placówkami naukowo-badawczymi, z europejskimi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi.