Załóż firmę spełnij marzenia

Fundacja Instytut Karpacki jest partnerem w projekcie „Załóż firmę – spełnij marzenia”

Celem projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym firmom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy województwa małopolskiego, a w szczególności osoby zameldowane na terenie powiatów:
nowosądeckiego ziemskiego i grodzkiego, limanowskiego, nowotarskiego, gorlickiego,
spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne,
 • zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
 • z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004
 • Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
 • usługi doradcze i szkoleniowe wspierające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju
 • pomoc finansową przysługującą po zarejestrowaniu firmy w formie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności nowo powstałych firm

Szkolenia obejmują m.in. następujące zagadnienia:

 • podstawy działalności ekonomicznej firmy i podstawy prawne
 • rejestracja działalności
 • podstawy rachunkowości i prowadzenie księgowości
 • budowanie strategii firmy i tworzenie biznes planu
 • etyka w biznesie i podstawy negocjacji,
 • marketing usług
 • indywidualne doradztwo w prowadzeniu własnej firmy

Udział w projekcie jest bezpłatny!


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.