Wiedza i rozwój dla młodych

KRAJOWY PROGRAM PHARE 2002 SSG RZL „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”.

Tytuł projektu „Wiedza i rozwój dla młodych”

Instytut Karpacki jako partner

Fundacji Wiedza i Rozwój przy PWSZ w Nowym Sączu od dnia 31.08.2004 – 31.07.2005 realizuje

Bezpłatne szkolenie skierowane do bezrobotnej młodzieży do 26 roku życia, które obejmuje min:

Planowanie kariery zawodowej:

–       opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika szkolenia określającego ścieżkę rozwoju kariery

–       indywidualne i grupowe doradztwo personalne

–       poznanie własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych pod okiem psychologa

Aktywne poszukiwanie pracy:

–       bezpłatne szkolenie ułatwiające podjęcie pracy

–       opracowanie dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego

–       przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i negocjacji płacowych – jak uzyskać satysfakcjonujące wynagrodzenie

–       trening asertywności – sztuka efektywnego wyrażania własnego zdania

–       techniki skutecznej autoprezentacji – jak wywrzeć najlepsze wrażenie na przyszłym pracodawcy

Zdobycie zatrudnienia:

–       bezpłatne szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe z dowolnie wybranego zagadnienia

–       zapoznanie się z wolnymi stanowiskami w sądeckich firmach

–       indywidualne spotkania z potencjalnym pracodawcą – pomagające oswoić się ze stresem

–       informacje od pracodawców na temat oczekiwanych umiejętności i kwalifikacji pracowników

–       seminaria z doświadczonymi menedżerami – zdobycie rzetelnych informacji na temat trendów na sądeckim rynku pracy

–       indywidualna pomoc w znalezieniu pracy dla każdego z uczestników

Własna działalność gospodarcza:

–       szansa na sukces – czyli jak założyć własną firmę

–       fachowa pomoc dla tych którzy chcą założyć swój własny biznes

–       profesjonalne porady prawne i finansowe

–       indywidualną opiekę i doradztwo doświadczonego managera

Ponadto:

–       praktyki z wynagrodzeniem dla uczestników

–       zwrot kosztów dojazdów

–       indywidualna opieka i porady  psychologa i doświadczonego menadżera nad każdym uczestnikiem po zakończeniu szkolenia

–       możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie nowych umiejętności

–       wykorzystanie innowacyjnych i aktywnych metod nauczania

–      doświadczeni i kompetentni wykładowcy

 Treść powyższej informacji należy do Fundacji Wiedza i Rozwój i nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska UE

Projekt finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare 2002 SSG RZL, realizowany pod nadzorem

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości