Sądecka Akademia Przedsiębiorczości

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI
realizuje operację

Promocja Przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnej poprzez szkolenia i warsztaty pn. „Sądecka Akademia Przedsiębiorczości”


Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez organizacje cyklu szkoleń oraz warsztatów dla społeczności lokalnej. Operacja realizowana na terenie gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.