Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

W ramach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich finansowanego ze środków Banku Światowego Instytut Karpacki w roku 2004 zrealizował kilka projektów.

Były to prace prowadzone na rzecz powiatów:
– jarosławskiego oraz bieszczadzkiego w ramach komponentu B i C PAOW oraz
– nowosądeckiego, nowotarskiego, oświęcimskiego jarosławskiego, leskiego, niżańskiego oraz przemyskiego ramach komponentu D PAOW.

Szczegółowe informacje na temat realizacji tego programu przedstawia poniższa tabela. 

L.p.
Zleceniodawca
Projekt
Opracowania
1
Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu
Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu jarosławskiego
subusługa B – planowanie i opracowywanie propozycji prac studialnych i materiałów promocyjnych powiatu jarosławskiego
subusługa C – studia lokalnego potencjału gospodarczego powiatu jarosławskiego
1. Wykaz istniejących dokumentów o charakterze strategicznym i planistycznym powiatu jarosławskiego
2. Analiza możliwości rozwoju lokalnego w powiecie jarosławskim
3. Wykaz metod promocji i materiałów promocyjnych stosowanych dotychczas w powiecie jarosławskim
4.       Strategia promocji powiatu jarosławskiego
5.       Plan Rozwoju Lokalnego powiatu jarosławskiego
6.      Analiza klimatu dla przedsiębiorczości i otoczenia biznesu w powiecie jarosławskim
7.       Mapa możliwości inwestycyjnych powiatu jarosławskigo
8.      Zespół ofert inwestycyjnych dla wybranych przedsięwzięć w powiecie jarosławskim
9. Studium przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych dla powiatu jarosławskiego
10. Strategia rozwoju przedsiębiorczości powiatu jarosławskiego
2
Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych
Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu bieszczadzkiego. Studia strategiczne dla powiatu bieszczadzkiego
subusługa B – planowanie i opracowywanie propozycji prac studialnych i materiałów promocyjnych powiatu bieszczadzkiego
subusługa C – studia lokalnego potencjału gospodarczego powiatu bieszczadzkiego
1 Wykaz istniejących dokumentów o charakterze strategicznym i planistycznym powiatu bieszczadzkiego
2  Wykaz metod promocji i materiałów promocyjnych stosowanych dotychczas w powiecie bieszczadzkim
3         Rangowa analiza SWOT
4      Uzasadnienie wyboru projektu do opracowania studium wykonalności
5      Zestawienie rangowe projektów i zadań inwestycyjnych planowanych dla powiatu bieszczadzkiego
6      Zalecenia do strategii promocji powiatu bieszczadzkiego z określeniem pilnych materiałów promocyjnych
7      Studium Wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja drogi powiatowej 2300R  Jasień – Jałowe – Bandrów”
8         Plan Rozwoju Lokalnego dla powiatu bieszczadzkiego
9    Dynamiczno- porównawcza diagnoza stanu społeczno- gospodarczego powiatu bieszczadzkiego
10      Analiza kapitału ludzkiego w powiecie bieszczadzkim
11      Powiatowy program rozwoju dostępu do internetu
12  Analiza przedsiębiorczości wraz z oceną szans rozwojowych w kluczowych branżach
13 Strategia stymulowania przedsiębiorczości i walki z bezrobociem w powiecie bieszczadzkim
3
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu oświęcimskiego
subusługa D – Opracowanie materiałów promocyjnych nt. lokalnego potencjału gospodarczego i projektów inwestycyjnych dla powiatu oświęcimskiego
Oferta inwestycyjna powiatu oświęcimskiego w wersji multimedialnej zawierająca oferty inwestycyjne powiatu i gmin oraz ofertę promocyjną firm z terenu powiatu oświęcimskiego
4
Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu
Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu nowotarskiego
subusługa D – Opracowanie materiałów promocyjnych nt. lokalnego potencjału gospodarczego i projektów inwestycyjnych dla powiatu nowotarskiego
Oferta Inwestycyjno- Turystyczna powiatu nowotarskiego w wersji multimedialnej zawierająca oferty inwestycyjne gmin oraz prezentację walorów naturalnych gmin i powiatu w kontekście turystyki
5
Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu
Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu jarosławskiego
subusługa D – Opracowanie materiałów promocyjnych nt. lokalnego potencjału gospodarczego i projektów inwestycyjnych dla powiatu jarosławskiego
Oferta inwestycyjna powiatu jarosławskiego w wersji multimedialnej zawierająca oferty inwestycyjne powiatu i gmin, ofertę promocyjną firm z terenu powiatu oraz ofertę promocyjną organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.
6
Starostwo Powiatowe
w Lesku
Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu leskiego
subusługa D – Opracowanie materiałów promocyjnych nt. lokalnego potencjału gospodarczego i projektów inwestycyjnych dla powiatu leskiego
Oferta inwestycyjna powiatu leskiego w wersji multimedialnej zawierająca oferty inwestycyjne powiatu i gmin, ofertę promocyjną firm z terenu powiatu oraz ofertę promocyjną organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.
7
Starostwo Powiatowe
w Nisku
Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu niżańskiego
subusługa D – Opracowanie materiałów promocyjnych nt. lokalnego potencjału gospodarczego i projektów inwestycyjnych dla powiatu niżańskiego
Oferta inwestycyjna powiatu niżańskiego w wersji multimedialnej zawierająca oferty inwestycyjne powiatu i gmin, ofertę promocyjną firm z terenu powiatu oraz ofertę promocyjną organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.
8
Starostwo Powiatowe
w Przemyślu
Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu przemyskiego
subusługa D – Opracowanie materiałów promocyjnych nt. lokalnego potencjału gospodarczego i projektów inwestycyjnych dla powiatu przemyskiego
Oferta inwestycyjna powiatu przemyskiego w wersji multimedialnej zawierająca oferty inwestycyjne powiatu i gmin, ofertę promocyjną firm z terenu powiatu oraz ofertę promocyjną organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.