Małopolski Klaster Ekologiczny

Instytut Karpacki jest partnerem Centrum Inicjatyw Ekologicznych Sp. z o.o. w realizacji projektu pn.: „Małopolski Klaster Ekologiczny”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”.

Celem projektu jest prowadzenie szkoleń dla osób pragnących założyć własną, działającą w ramach klastra, działalność gospodarczą związaną z ekologią. Dla siedmiu osób, które założą mikroprzedsiębiorstwo, przewidziane jest wsparcie pomostowe oraz dotacja inwestycyjna, a także doradztwo indywidualne.