Karpackie Centrum Przedsiębiorczości

Instytut Karpacki realizuje międzynarodowy projekt pn. „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu 9 – Polityka regionalna i działania transgraniczne.

Cel główny projektu to: pomoc MSP, a także mikroprzedsiębiorcom z regionu Karpat w pozyskiwaniu wiedzy i informacji związanych z możliwościami eksportu, importu i podejmowania współpracy z zagranicznymi firmami z innych regionów Karpat.

WORTAL INFORMACYJNO-EDUKACYJNY

Dla przedsiębiorców w ramach projektu zbudowany został wortal informacyjno – edukacyjny, dostępny pod adresem www.marketcontact.eu. Dzięki wortalowi przedsiębiorcy z regionu Karpat zyskają nieodpłatne narzędzie promocji poprzez możliwość zamieszczenia na nim: informacji o swojej firmie oraz ofert współpracy służącymi zdobyciu parterów zagranicznych. Dodatkowo funkcja edukacyjna wortalu spełniona zostanie poprzez zamieszczenie w nim 12 godzinnych kursów elektronicznych z 9 zakresów tematycznych. Możliwość rejestracji w wortalu, jak również skorzystania z zamieszczonych tak szkoleń on-line jest nieograniczona.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego /Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism


Projekt realizowany jest w Partnerstwie z ośmioma organizacjami otoczenia biznesu z 4 krajów karpackich: Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Węgier.


Wsparciem dla przedsiębiorców oferowanym w ramach projektu jest również telefoniczne Centrum Informacyjne dla MSP i mikroprzedsiębiorstw. Poza tym dla ok. 50 przedsiębiorców z woj. Małopolskiego i Podkarpackiego oferujemy:

  1. 5 bezpłatnych konferencji w wymiarze 20 godzin: czerwiec 2009 – luty 2010,
  2. 10 warsztatów tematycznych w wymiarze 40 godzin: czerwiec 2009 – luty 2010,
  3. zindywidualizowane doradztwo w zakresie Finansów, Prawa i Marketingu w wymiarze 20 godzin dla każdego z przedsiębiorców: wrzesień 2008 – marzec 2010,
  4. zapewniamy również możliwość stworzenia 20 biznesplanów dla przedsięwzięć eksportowych: kwiecień 2009 – marzec 2010.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest prowadzenie działalność gospodarczej na terenie woj. Małopolskiego bądź Podkarpackiego. Preferowane będą zgłoszenia przedsiębiorców posiadających status: mikroprzedsiębiorcy bądź MSP. Poza tym o uczestnictwie w oferowanym w ramach projektu doradztwie i tworzenia biznesplanów decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezultatem przeprowadzanego w ramach projektu doradztwa biznesowego może być powstanie Biznes Planu związanego z eksportem, Planu Rozwoju Eksportu między innymi udzielimy pomocy w uzyskaniu dotacji na rozwój eksportu w ramach działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie oraz rozpoczęciem działalności eksportowej z krajami karpackimi zapraszamy do zgłoszenia udziału w doradztwie biznesowym.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego wortalu i do zgłaszania udziału w: szkoleniach, konferencjach, warsztatach oraz doradztwie.