e-Wiedza w Małopolsce

Fundacja Instytut Karpacki z siedzibą w Starym Sączu zaprasza do udziału w projekcie

„E- WIEDZA W MAŁOPOLSCE”.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania i podniesienie wiedzy pracowników i kadry zarządzającej instytucjami szkoleniowymi, w zakresie obsługi i wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnych do procesu dydaktycznego umożliwiającego nauczanie na odległość– istotnego instrumentu kształcenia ustawicznego. Szkolenia są przeznaczone dla osób pracujących. zameldowanych na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Projekt skierowany jest do właścicieli, menedżerów oraz pracowników:

a) firm i organizacji szkoleniowych;
b) instytucji szkoleniowych, publicznych i niepublicznych. m.in.: szkół średnich, podyplomowych, wyższych.

Projekt oferuje interesujący pakiet szkoleniowy i doradczy, zarówno realizowany dla pracowników, jak i dla kadry zarządzającej. Każdy szkolony, pod opieką trenera, otrzyma wiedzę jak obsługiwać platformy do zdalnego nauczania, jak „digitalizować” wiedzę i informację, jak indywidualizować szkolenia na odległość dla firm i osób szkolonych, a także jak prowadzić proces dydaktyczny od strony technicznej i organizacyjnej.

Szkolone osoby otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia w specjalizacjach:

Administrator Zdalnego Nauczania,
Inżynier Wiedzy On-line,
Koordynator Zdalnego Nauczania.

Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2006.

Szkolenia będą odbywać się na terenie województwa małopolskiego, w miejscach dogodnych dla osób szkolonych. Zajęcia odbywać się będą poza godzinami pracy osób szkolonych oraz w weekendy, w terminach dla nich dogodnych. Projekt przewiduje 6 godzin szkoleniowych dla właściciela/ menedżera oraz 26 godzin szkoleniowych dla pracowników.

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy wejść na stronę wortalu infromacyjnego, utworzyć własne indywidualne konto uczestnika, a następnie po otrzymaniu maila, należy uaktywnić konto poprzez kliknięcie na link otrzymany w mailu oraz wypełnić szczegółowy formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy należy następnie wydrukować, podpisać i z wymaganymi załącznikami odesłać na adres Instytutu Karpackiego, ul. Sobieskiego 13, 33-340 Stary Sącz.

Europejski Fundusz Społeczny zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.

www.europa.eu.int www.efs.gov.pl www.zporr.gov.pl