Projekty realizowane

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI
realizuje projekt pn.: „Pobudzenie czystej energii„ współfinansowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

W ramach projektu odbędzie się:
1. Spotkanie networkingowe
2. 3 seminaria tematyczne

Powyższe działania przyczynią się do realizacji celu projektu jakim jest:

1. Wsparcie małopolskiego środowiska startupowego, działającego w obszarze ochrony powietrza oraz środowiska kreatywnego, mającego wpływ na cywilizacyjne nawyki społeczne powiązane ze zrównoważonym rozwojem, w tym ze Zrównoważoną Energią.

2. Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród Małopolan w szczególności Sądecczyzny w dziedzinie  nowoczesnych technologii związanych ze zrównoważonym rozwojem w szczególności Zrównoważoną Energią i ochroną powietrza.

3. Rozwój kompetencji mieszkańców i przedsiębiorców Małopolski, w szczególności Sądecczyzny w obszarach dotyczących m.in. nowych technologii związanych z ochroną powietrza w tym w obszarze Zrównoważonej Energii.

4. Zdobycie wiedzy i umiejętności kluczowych z punktu widzenia prowadzenia własnego biznesu i jego rozwoju, szczególnie w branży Zrównoważonej Energii pod kątem wieloaspektowego podejścia do biznesu od pomysłu, jego projektowania, otoczenia prawnego, finasowania, testowania i wreszcie do wprowadzania finalnego produktu na rynek.

5. Stworzenie możliwości do nawiązania kontaktów biznesowych branży energetycznej, ekologicznej, wentylacyjnej, kominiarskiej, nowych technologii, w tym przemysłów kreatywnych. 6. Upowszechnianie informacji o technologiach rozwijanych w Małopolsce oraz promowaniu aktualnych trendów technologicznych związanych z branżą Zrównoważonej Energii.