O Fundacji

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz postanowień Statutu Fundacji „Instytut Karpacki”. Posiada osobowość prawną. Siedzibą fundacji jest miasto Nowy Sącz.

Fundacja Instytut Karpacki jako podstawowy cel swojego działania postawiła szeroko rozumianą stymulacje rozwoju regionu Karpat poprzez stymulowanie przedsiębiorczości i działań proinnowacyjnych. Działalność proinnowacyjna realizowana jest w dwóch kierunkach:
1. Innowacje związane z ekoenergetyką,
2. Innowacje informatyczne.

Ponadto postawiła sobie za cel kreowanie inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, ekologicznych i ekoenergetycznych w Karpatach oraz na terenie całej Polski; popularyzowanie planowania strategicznego, organizowanie środowisk mogących przyczynić się do rozwoju Karpat, wspieranie inicjatyw wykorzystujących fakt przystąpienia do struktur europejskich w celu cywilizacyjnego rozwoju Karpat.
Ponadto zajmujemy się doradztwem strategicznym i projektowaniem systemów ekoenergetycznych, stymulowaniem przedsięwzięć innowacyjnych związanych z ekoenergetyką, informatyką i przedsiębiorczością. Działalność nasza ma charakter komercyjny ale i naukowo-badawczy. Inwestycje projektujemy od strony technicznej i finansowej.

Od początku swojej działalności z powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne: początkowo z funduszy przedakcesyjnych, Banku Światowego, a teraz głównie z Mechanizmów Norweskich i Unii Europejskiej na realizację swoich celów statutowych, dzięki czemu w ciągu zaledwie kilku lat obecności na rynku (od 2004 r.) udało nam się osiągnąć jedną z pionierskich pozycji wśród firm pozyskujących środki z funduszy unijnych.